Kom i form med Juztmove

Flere rehabiliterte pasienter og bedre forebygging ved bruk av online video og live trening kombinert med mobilapp for tett oppfølging og motivasjon.

All ønsker å få mer fart på folkehelse- og frisklivstilbudet da det gir store besparelser for kommunen at innbyggerne er friske, og ikke minst at dette gir et bedre liv til den enkelte. Anstrengt kommuneøkonomi, krevende oppfølging av rehabiliteringspasienter, og andre personellkrevende oppgaver setter dagsorden for kommunens medarbeidere. Antall treningstimer (gruppetimer) som kommunen har innenfor friskliv og folkehelse er for få og foregår hovedsakelig i lokaler i kommunens sentrum. Antall treninger i uken og lange avstander mellom tettsteder i kommunen gjør det vanskelig for innbyggere å benytte kommunens tilbud.

Vi i Juztmove.no har gjennom lang tid utviklet løsninger som tar fatt i problemstillingene som kommunen har. Gjennom bruk av frivillige, treningsvideoer, direkte sendinger og oppfølgings- og motivasjonsapp er det mulig for dere å tilby et lavterskel, meget rimelig og fleksibelt trenings- og aktivitetstilbud, som ikke krever mer personellressurser til alle innbyggerne der de bor. Stikkord: Ta i bruk nye metoder, teknologi og ikke minst mer aktivering av frivillige. 

Våre løsninger passer for alle kommunestørrelser og økonomier. Det er enkelt å komme i gang! Vi kjører en lanseringskampanje nå og dere kan gjøre gode avtaler!

Kontakt meg på telefon 913 27 919 eller epost birthe@juztmove.no så tar vi en prat.

Birthe

Birthe Juhl Evertsen

9132 7928

birthe@juztmove.com